Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı