Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Hakkımızda

Bölümümüz Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.