Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Ders İçerikleri

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE FAKÜLTELER İÇİN TÜRK DİLİ (163) DERS İÇERİĞİ GÜZ YARIYILI

1.HAFTA     Tanışma. Dilekçe Yazım Kuralları. Dersin ve Ders Kaynaklarının Tanıtımı, Dersin Amacının Belirtilmesi, Dönem Konularının Verilmesi.
2. HAFTA     Dilin Tanımı, Belirleyici Özellikleri, Alt Dalları, Türleri, Dillerin Doğuşu. Dil, Kültür, Edebiyat, Millet, Duygu ve Düşünce İlişkileri.
3. HAFTA     Yeryüzündeki Dil Aileleri, Biçim ve Kaynak Bakımından Sınıflandırma. Türk Dilinin Dünya Dilleri İçerisindeki Yeri.
4. HAFTA     Türkçenin Tarihsel Dönemleri (Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe Dönemleri.)
5. HAFTA     Günümüzde Türk Dilinin Yayılma Alanları. Türk Dilinin Yazıldığı Alfabeler. Göktürk, Uygur- Arap, Latin Kökenli Türk Alfabesi; Türk Adının Kökeni ve Anlamı, Atatürk'ün Dil Anlayışı, Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları.
6. HAFTA Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Güneybatı (Oğuz), Güneydoğu (Uygur), Kuzeybatı (Kıpçak), Kuzeydoğu Grubu Türkçeleri.
7. HAFTA     Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri.
8. HAFTA     Dil bilim ve dil bilgisi, Türkçenin Ses Bilgisi: Ünlüler, Yardımcı Sesler, Ünlü-Ünsüz Uyumları, Ses Olayları.
9. HAFTA     Şekil Bilgisi: Kökler ve ekler; Yapım Ekleri, Çekim Ekleri.
10.HAFTA Sözcük türleri; yapı bakımından sözcükler, adlar ve çeşitleri, sıfatlar ve çeşitleri, zarflar ve çeşitleri. Örnek çözümlemeler. (İsim, Sıfat )
11.HAFTA     Zarf, Zamir, Fiil
12.HAFTA     Fiilimsiler. (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil (Ortaçlar), Zarf-Fiil (Ulaçlar))
13.HAFTA     Tamlamalar (İsim Tamlamaları, Sıfat Tamlamaları)
14.HAFTA     İlgeçler(edatlar), Bağlaçlar, Ünlemler

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE FAKÜLTELER İÇİN TÜRK DİLİ (164) DERS İÇERİĞİ BAHAR YARIYILI

1.HAFTA     Anlatım Bozuklukları: Anlama Dayalı Bozukluklar
2.HAFTA     Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları
3.HAFTA     Anlatımda Plan: Paragrafta Plan, Yazıda Plan, Planlı Anlatımda Ahenk.
4.HAFTA     Anlatım Tarzları: Açıklayıcı, Betimleyici, Kanıtlayıcı, Öyküleyici, Tartışmacı, Mizahi Anlatım
5.HAFTA     Dilin Kullanım Alanları: İşlevsel Dil, Estetik Dil
6.HAFTA     İşlevsel Dile Dayalı Yazılı Anlatım Türleri: Dilekçe, Rapor, Tutanak, Özgeçmiş
7.HAFTA     Mektup, E-Posta (e-mail), Röportaj, Makale.
8.HAFTA     Estetik Dile Dayalı Yazılı Anlatım Türleri: Roman, Hikâye, (Örnek Metin İncelemesi.)
9.HAFTA     Şiir, Tiyatro, Deneme, (Örnek Metin İncelemesi.)
10.HAFTA     Deneme, Sohbet, Anı (Hatıra), Günlük (Günce), (Örnek Metin İncelemesi)
11.HAFTA     Eleştiri (Tenkit), Fıkra, Gezi Yazısı, Biyografi, Otobiyografi, (Örnek Metin İncelemesi)
12.HAFTA     Geleneksel Anlatı Türleri: Masal, Destan, Efsane, Halk Hikâyeleri
13.HAFTA     Sözlü Anlatım Türleri: Konferans, Sempozyum (Bilgi Şöleni), Açık Oturum, Panel
14.HAFTA Münazara, Seminer, Forum, Brifing
--ARA SINAVLAR HER İKİ DÖNEMDE DE 9. veya 10. HAFTADA YAPILACAKTIR.--
--ARA SINAV DERS SAATİNDE YAPILMADIĞINDAN İÇERİKTE GÖSTERİLMEMİŞTİR.--